กติกาง่ายนิดเดียว เพียงแต่ท่าน คัดลอก Code ข้างล่างไปลงที่ Website ของคุณ แล้วโปรดแจ้งให้เราทราบด้วยโดยส่ง E-mail มายังเรา ทันทีที่เราได้รับการติดต่อจากท่าน เราจะดำเนินการขึ้น Banner ของท่านทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ขอขอบพระคุณอย่างสูง

แบบที่ 1

Banner link code
<!-- ก็อปปี้ตั้งแต่ตรงนี้--><a href="http://www.vanhunsa.com" target="_blank"><img src="http://www.vanhunsa.com/D4D/vanD4D.gif" width="125" height="125" border="0" alt="www.vanhunsa.com"></a>
<!-- ก็อปปี้ถึงแค่ตรงนี้ -->

 

แบบที่ 2

Banner link code
<!-- ก็อปปี้ตั้งแต่ตรงนี้--><a href="http://www.vanhunsa.com" target="_blank"><img src="http://www.vanhunsa.com/D4D/van1.gif" width="125" height="125" border="0" alt="www.vanhunsa.com"></a>
<!-- ก็อปปี้ถึงแค่ตรงนี้ -->