รถตู้เช่า
รถตู้เช่า รถตู้เช่า
เรามีรถให้คุณเลือกได้มากมาย
รถตู้เช่า รถตู้เช่า รถตู้เช่า รถตู้เช่า รถตู้เช่า
ภายในห้องโดยสารที่หลากหลาย
รถตู้เช่า รถตู้เช่า รถตู้เช่า รถตู้เช่า รถตู้เช่า
แบบ 50 ที่นั่ง 2 ชั้น
แบบ 40 ที่นั่ง
แบบ 30 ที่นั่ง
ชั้นล่างแบบนั่งตรง
ชั้นล่างแบบโต๊ะโซฟา
รถตู้เช่า รถตู้เช่า รถตู้เช่า รถตู้เช่า รถตู้เช่า
เบาะสีฟ้าน้ำทะเล
เบาะลายสวย
ชั้นล่างเป็นโต๊ะประชุม
จุผู้โดยสารได้มาก
เบาะปรับเอนนอนสบาย